Cele, jakie stawiam sobie w pracy:

 

  • Jako pedagog w pierwszej kolejności dążę do tego, by osiągnąć cel stawiany sobie przez mojego ucznia, a następnie wspólnie z nim podnoszę tę poprzeczkę wyżej.
  • W pracy najważniejsze jest dla mnie to, by język angielski stał się dla ucznia żywym narzędziem komunikacji. Niezwykle istotne jest, by moi uczniowie myśleli, rozumieli i mówili w języku angielskim, a nie po polsku dyskutowali o leksyce i gramatyce tego języka. Pracuję nad tym, by posługiwali się językiem obcym w sytuacjach codziennych oraz życiu zawodowym. Praca w tak niewielkich liczebnie grupach umożliwia mi maksymalną personalizację toku nauczania.
  • Staram się wzbudzić zainteresowanie językiem, a nawet miłość do niego.
  • Wszystkim wątpiącym w ich sukces edukacyjny wpajam to, do czego sama jestem przekonana: nie trzeba mieć wybitnych zdolności językowych, by nauczyć się języka obcego.
  • Uważam, że ogromny wpływ na przyswajanie wiedzy ma atmosfera, w jakiej odbywają się zajęcia, oraz relacje panujące między mną a uczniami, a także wszystkimi uczącymi się w jednej grupie. Procesowi edukacyjnemu służy zrozumienie i współpraca. Osiągnięcie tego celu uważam również za zadanie priorytetowe.
  • Na zajęciach wymagam intensywnej pracy, ale staram się uświadomić uczniom, że im więcej wysiłku włożą w naukę, tym lepsze i szybsze będą rezultaty. Moim zadaniem jest zorganizować uczniowi naukę, a jednocześnie przekonać go do tego, że nauczyciel nie może nauczyć się języka za ucznia i pracować za niego.