W pracy kieruję się takim oto mottem:
Każde osiągnięcie ucznia jest wyłącznie jego sukcesem, a każda jego porażka – porażką nauczyciela.

O osiągnięciach w nauczaniu mogę mówić przede wszystkim dzięki zdolnościom i pracowitości moich uczniów, którzy dwukrotnie wzięli udział w międzynarodowym konkursie języka angielskiego The Big Challenge.

Ich sukcesy w 2005 roku:

  • Karol Szczudło (kl. IIIe) – 3. miejsce w woj. lubuskim, 306. miejsce w Europie;
  • Karolina Olszyńska (kl. Ie) – 5. miejsce w woj. lubuskim, 346. miejsce w Europie.


Rezultaty uczniów w roku 2006:

  • Jacek Ławrynowicz (kl. Ie) – 1. miejsce w woj. lubuskim, 4. miejsce w Polsce, 28. miejsce w Europie;
  • Karolina Olszyńska (kl. IIe) – 1. miejsce w woj. lubuskim, 1. miejsce w Polsce, 1. miejsce w Europie;
  • Tomasz Cielęcki (kl. IIIa) – 1. miejsce w woj. lubuskim, 28. miejsce w Polsce, 58. miejsce w Europie.