Magister Adriana Lacka-Szczęsny ukończyła filologię angielską na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze oraz politologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jest egzaminatorem systemu zewnętrznego oceniania w zakresie języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym oraz maturalnym.

Ponadto ukończyła liczne szkolenia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, m.in.:

- Intelligent Teaching; Exploiting Students’ Multiple Intelligences for More Effective Teaching, organizator: Express Publishing;

- Angielski jako język międzynarodowej komunikacji, organizator: Oxford University Press;

- Give your students tasks tailored to their language styles!, May the Force be with You, Matura 2005 Exam – who will pass it and why, organizator: Pearson Longman;

- Europejskie portfolio językowe i cele nauczania języków obcych w szkole podstawowej
i gimnazjum
, organizator: Oxford University Press;

- Fancy pierogi in Trafalgar Square? Teaching English in a cross cultural context, organizator: Wydawnictwo Szkolne PWN;

- Zasady i procedury nowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, organizator: Oxford University Press;

 - Wstęp do pracy z Europejskim Portfolio Językowym, organizator: Oxford University Press;

- Maximising Your Students’ Potential, organizator: Express Publishing;

- Kulturoznawstwo na lekcjach języka angielskiego, organizator: Oxford University Press;

- Left Brain vs Right Brain: Which Side Are You on?, organizator: Express Publishing;

- Motywowanie do nauki języka angielskiego w gimnazjach, organizator: Oxford Univeristy Press;

 - Adventure-telling as the way to actively involve children in the foreign language learning, The Sky’s the Limit, On the Road to Success... organizator: Pearson Longman.