• Pani Adriana Lacka-Szczęsny była nauczycielem języka angielskiego mojej córki w gimnazjum. Obecnie prowadzi zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i egzaminów z j. angielskiego. W wykonywanej przez nią pracy znaczącą rolę odgrywa jej kreatywność oraz duże zdolności interpersonalne. Jest nauczycielem wymagającym i konsekwentnym. Pani Ada dostrzega indywidualne predyspozycje dzieci. Dzięki jej sugestiom, wsparciu, pokierowaniu córka zdaje First Certificate in English.   

(Lucyna, mama Moniki)

 

  • Syn chodzi na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego od 2 lat. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ maturę ustną zdał na 100%. Teraz czekamy na wyniki egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Dzięki p. Adzie Marcin pomaga również w nauce młodszym kolegom. Pani Ada to świetny nauczyciel o wielkim sercu!

(Renata, mama Maricna)

  • Pani Adriana Lacka-Szczęsny jest bardzo dobrym i wyjątkowym nauczycielem języka angielskiego. Jej metody nauczania oraz podejście do dzieci i młodzieży sprawiąją, że nauka staje się łatwa i przyjemna, a dzieci chętnie uczęszczają na Jej zajęcia. Efekty pracy tego Nauczyciela mają odzwierciedlenie zarówno w ocenach w szkole (celujący na koniec roku), jak i w kontaktach z obcokrajowcami (swobodna rozmowa z gośćmi w kraju i za granicą). Pani Ada uczy troje moich dzieci w wieku 10, 15 i 19 lat i jestem bardzo zadowolona z ich umiejętności, które nadal będą pogłębiane.
     

(Agnieszka, mama Sebastiana, Dominika i Sandry)

  • Pani Ada wykazuje duże zaangażowanie i zapał w przekazywanie wiedzy uczniom. Stosuje różnorodne metody nauczania, dzięki którym aktywizuje uczniów do efektywnej pracy. Dzięki swym umiejętnościom pedagogicznym nawiązuje przyjazny kontakt z uczniem i tym samym zyskuje duże uznanie wśród rodziców.

(Irena, mama Michała)