Warto mieć marzenia, wspaniale móc je realizować

Wakacyjne miesiące są dla wszystkich czasem wypoczynku, a szczególnie dla nauczycieli. Lipiec 2012 roku miał być takim leniwym miesiącem dla wschowianki – Adriany Lackiej-Szczęsny

Wydaje się to naturalne, w końcu jest ona nauczycielką języka angielskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II i również oczekiwała wakacji, by zregenerować siły po trudnym roku szkolnym. Ten lipiec był jednak cudownym przeżyciem ze względów zawodowych. Pani Ada wyjechała do Cambridge w Wielkiej Brytanii na dwutygodniowy kurs metodyczny pod nazwą EF Teacher Education and Training for Non-native Teachers of English. Oznacza to kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Miejscem szkolenia był jeden z uniwersytetów w Cambridge, mieście, które słynie z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie.

Zaproszenie do tego ośrodka akademickiego jest zawodowym wyzwaniem i nobilitacją. Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania poszczególnych obszarów języka, takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i gramatyka, a także poznanie nowych trendów w nauczaniu języka angielskiego. Kursantami byli nauczyciele z wielu krajów świata (Hiszpania, Rosja, Chile, Brazylia, Tadżykistan), a Adriana Lacka-Szczęsny była jedyną Polką w tym międzynarodowym gronie. Jak sama mówi, „ta różnorodność narodowa i wielokulturowość oraz wynikające z niej bardzo często odmienne podejście do prezentowania i rozwiązywania zawiłości językowych stanowiły doskonałe pole do dyskusji, wypracowywania wspólnych metod i form pracy, a także wzajemnej nauki”.

Ogromną zaletą kursu była możliwość indywidualnego hospitowania zajęć prowadzonych przez angielskich nauczycieli oraz późniejsze omówienie obserwowanych lekcji ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich wartości i umiejętności metodycznych, a także przekazanie cennych uwag oraz spostrzeżeń na forum grupy kursowej. Ćwiczenia zakładały również twórczą krytykę – w końcu każdy
z uczestników był praktykującym nauczycielem. Kurs obejmował także tzw. peer teaching, czyli prowadzenie wzorcowych metodycznie lekcji dla kursantów, którzy wcielali się w uczniów prezentujących różne grupy wiekowe i rozmaite poziomy zaawansowania językowego. Każda z takich lekcji kończyła się analizą metodyczną dokonywaną zarówno przez kursantów, jak i wykładowcę – metodyka.
Wspominając wyjazd, nie można pominąć intelektualnej atmosfery samego miasta i jego wszechobecnego intelektualnego ducha. Warto wspomnieć, że w 150-tysięcznym Cambridge znajdują się 33 uniwersytety, a ich absolwenci stanowią 80% laureatów Nagrody Nobla.

Ta naukowa podróż była kolejną wizytą Ady Lackiej-Szczęsny w Wielkiej Brytanii. Tym razem zwiedziła kolejne urokliwe miejsca na Wyspach, m.in. Stone Henge i Bath – jedne z największych atrakcji turystycznych tego kraju. Wspaniałe miejsca, a także niezapomniana atmosfera Cambridge zachęcają do powrotu, więc Adriana Lacka-Szczęsny chce zaproponować wszystkim zainteresowanym, którzy uczą się języka angielskiego, wyjazd na zagraniczny kurs językowy. Jest to ogromna szansa na to, by szybko, w niepowtarzalnej atmosferze, zrobić postępy w nauce oraz uzyskać państwowy certyfikat potwierdzający znajomość języka. Zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursie i jego pozytywne ukończenie nie są jedynymi pamiątkami Adriany Lackiej-Szczęsny. Niezapomniane wrażenia oraz zawarte znajomości są równie ważne i cenne. Wymierne korzyści wyjazdu odczuje jednak młodzież ze Wschowy i okolic, którą Adriana Lacka-Szczęsny uczy na co dzień, bowiem zdobytą wiedzę i doświadczenia z pewnością wykorzysta w pracy dydaktycznej.

Opisany wyjazd udał się dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – programu Comenius „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Warto pamiętać, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl) w ramach różnorodnych programów dysponuje środkami finansowymi, o które może wnioskować każdy, kto chce np. uczyć się języka, doskonalić jego znajomość bądź jako nauczyciel chce poszerzyć swoje metodyczne umiejętności.